Borgertur til Stjær og Silkeborgsøerne

Inspirationstur til Stjær – årets landsby 2021 og Silkeborgsøerne
den 10. oktober fra kl. 08.00 – ca. 18.00.
 
Bestyrelsen i lokalrådet vil gerne invitere alle interesserede borgere på en inspirationstur til Midtjylland.
 
Stjær blev året landsby i 2021 udpeget af Landdistrikternes Fællesråd og Landsforeningen af Landsbyer i Danmark. Vi håber, at vi i Sæd-Ubjerg kan samle inspiration til vores næste LUP møde med Jes Vagnby og Malene Dyrmose.
 
Vi har en aftale med formanden for Storring-Stjær borgerforening, Helene Thorup, som siger:
”Vi er gode til at få alle folk med, og så har vi forsøgt at vise en vej for, hvordan man kan angribe den grønne dagsorden.”
 
Hvis du vil have lidt mere inspiration, så se TV2 Østjyllands 5 min. Indslag her:
https://www.tv2ostjylland.dk/skanderborg/dommerne-har-valgt-aarets-landsby-2021-ligger-i-oestjylland
 
Efter besøget i Stjær kører vi videre til Silkeborg, hvor vi skal på en 3 timers sejltur på de skønne Silkeborgsøer. Her serveres en frokostplatte om bord.
 
Kl ca. 16.00 drager vi igen mod Sæd og forventer hjemkomst ca. kl. 18.00.
Prisen for turen er 100 kr pr person alt inkl.
 
Ønsker du/I at deltage, så tilmeld dig/jer til Flemming Frandsen på Sønderbækvej 6, Sæd på mail: f.frandsen@outlook.com eller ring/sms 5155 0733.
Tilmeldingen er først gyldig, når du har betalt.
Betaling kan ske kontant eller på mobilpay 21192 (Sæd Lokalråd).
 
Der er plads til 45 personer i bussen, så det er ”Først til mølle”…
 
 
Hilsen Bestyrelsen

Udviklingsplan LUP for Sæd-Ubjerg

Søndag den 15. august kl 15.00 – 18.00.

Vi slutter af med fællesspisning.

Sæd vil med udviklingsplanen (LUP) tegne en retning for den kommende udvikling og i arbejdet med udviklingsplanen vil lokalrådets bestyrelse sætter fokus på følgende spørgsmål:

• Hvad ønsker byens borgere der skal ske?
• Hvordan får vi fælles glæde af det flotte ‘Byens Torv’, som vi har etableret i fællesskab?
• Kan vi udvikle på ‘Byens Torv’
• Hvordan kan vi gøre os interessante i forhold til nye tilflyttere?
• Den grønne bølge. Kan vi skabe interesse og muligheder for at Sæd og Ubjerg kan finde grønne energiløsninger
• og blive C02 neutrale?

PROGRAM:
– Velkomst v/ formand, Hanne Frisk
– Kort oplæg til udviklingsplanen LUP v/ Jes og Malene
– Indlæg v/ forsker og professer på KU, Hanne Tandsvig
– Debat i grupper om udviklingstiltag
– Opsamling v/ Jes og Malene
– FÆLLESSPISNING som afslutning

I vores forslag til proces for, hvordan Sæd/Ubjerg kan igangsætte videreudviklingen af deres lokalområde, har vi lagt vægt på, at det er vigtigt at få endnu flere til at tage ejerskab af byens udvikling.
Jes Vagnby, som er tovholder på projektet sammen med Malene Dyrmose siger:
“På vores møde med lokalrådet, drøftede vi meget konkrete forslag til projekter, der kan igangsættes – vi foreslår, at vi går et skridt tilbage og har fokus på at skabe et fælles udgangspunkt for en identitet og grundfortælling for Sæd/Ubjerg, der skal styrke og målrette udviklingen af lokalområdet.

Det handler både om at give ejerskab til nuværende beboere – og samtidig have fokus på, hvilke udviklingstiltag, der kan have betydning for tilflyttere.”

Tilmelding til Hanne Frisk på mail: post@sovgodt8.dk eller kik forbi B&B og fortæl om du deltager.

Arbejdsdag og generalforsamling i Sæd-Ubjerg

Søndag den 20. juni Kl. 12.30 (3 timer)
Giv et nap med, så vi kan få byen til at se flot ud alle steder.
Arbejdsdag i Sæd-Ubjerg. Vi mødes på Byens Torv, hvor opgaverne fordeles. Medbring gerne trillebør og diverse haveredskaber.

Søndag den 20. juni Kl. 16.00 i LADEN.
Bestyrelsen indkalder til generalforsamling søndag den 20. juni kl. 16.00 i LADEN for medlemmer af lokalrådet. Efter generalforsamlingen kl. ca. 18.00 inviterer bestyrelsen på pizza, så du behøver ikke tænke på aftensmaden.

Dagsorden til generalforsamlingen:

 1. Valg af: – stemmetællere – dirigent – protokolfører
  2. Aflæggelse af Lokalrådets årsberetning
  3. Godkendelse af Lokalrådets beretning
  4. Forelæggelse af det reviderede regnskab
  5. Godkendelse af det reviderede regnskab
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Indkomne forslag
  8. Valg:
  Lars Thomsen (suppleant Margit Thomsen)
  Claus Haagensen (suppleant, Karl Ove Hansen)
  Revisor Irmgard Haagensen
  9. Eventuelt
  10. Godkendelse af protokol

Indkomne forslag til behandling ved generalforsamlingen skal være formanden, Hanne Frisk Hansen, i hænde mindst 8 dage før generalforsamlingen.
Medlemskab koster 50 kr pr person og 75 kr for en husstand.
For at deltage i generalforsamlingen og fællesspisningen, skal du have tegnet nyt medlemskab for 2020 inden den 20. juni.

Bestyrelsen kommer rundt i Sæd, Ubjerg og omegn de næste 2-3 uger og tegner fornyet medlemskab for 2021.

Foredrag med Svend Brodersen, Gram Slot

AFLYST pga. af Corona

Slotsforvalter, Svend Brodersen fortæller om hvad der fik ham til at købe Gram slot og udvikle det til det det er i dag. Svend Brodersen delte sit liv mellem lokalpolitik som viceborgmester i Kolding og landmandsliv. Så så han en avisannonce om at Gram Slot var til salg og besluttede sig for en ny tilværelse med endnu mere travlhed, men også et liv, hvor forretning og familieliv hænger bedre sammen. De sidste 8 år har Gram Slot være en gazellavirksomhed med vækstrater på over 30% om året. Hør Svend berette om hvordan man skaber vækst og udvikling i lokalområde.
Desuden vil Svend Brodersen fortælle bæredygtighed og Grams Slots udvikling af grønne løsninger.
Pris: 150 kr inkl kaffe og kage.
Billetter bestilles hos Hanne Frisk på mail: post@sovgodt8.dk
Grundet Covid-19 er der kun plads til 50 deltagere.
Først til mølle……

Generalforsamling den 30. august kl. 16.00

Generalforsamling den 30. august kl. 16.00 i LADEN

Bestyrelsen indkaldes til generalforsamling søndag den 30. august kl 16.00 i LADEN for medlemmer af lokalrådet.

Dagsorden:

1. Valg af: – stemmetællere – dirigent – protokolfører
2. Aflæggelse af Lokalrådets årsberetning
3. Godkendelse af Lokalrådets beretning
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab
5. Godkendelse af det reviderede regnskab
6. Fastsættelse af kontingent
7. Indkomne forslag
a.  Lån til Sæd-Ubjerg Tilflytterhus Aps
8. Valg: Hanne Frisk (modtager genvalg)
Christian Andresen (modtager genvalg)
Debbie Lorenzen (ønsker ikke genvalg)
Revisor Uschi Jäger
9. Eventuelt
10. Godkendelse af protokol

Indkomne forslag til behandling ved generalforsamlingen skal være formanden, Hanne Frisk Hansen, i hænde mindst 8 dage før generalforsamlingen.
Medlemskab koster 50 kr pr person og 75 kr for en husstand.
For at deltage i generalforsamlingen, skal du have tegnet nyt medlemskab for 2020 inden den 22. august.

Generalforsamling den 17. marts kl. 19.00

AFLYST PGA CORONA

Bestyrelsen indkaldes til generalforsamling den tirsdag, 17. marts kl. 19.00 i LADEN for medlemmer af lokalrådet.

Dagsorden:

1. Valg af: – stemmetællere – dirigent – protokolfører
2. Aflæggelse af Lokalrådets årsberetning
3. Godkendelse af Lokalrådets beretning
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab
5. Godkendelse af det reviderede regnskab
6. Fastsættelse af kontingent
7. Indkomne forslag
8. Valg: Hanne Frisk (modtager genvalg)
Christian Andresen (modtager genvalg)
Debbie Lorenzen (ønsker ikke genvalg) Revisor Uschi Jäger
9. Eventuelt
10. Godkendelse af protokol

Indkomne forslag til behandling ved generalforsamlingen skal være formanden, Hanne Frisk Hansen, i hænde mindst 8 dage før generalforsamlingen.

Inden generalforsamlingen er der fællesspisning kl 17.30, hvor bestyrelsen inviterer til en 2-retters menu med ølbraiserede svinekæber med grønlangkåls salat og kartofler, samt chokoladekage med vaniljecreme.
Øl, vand, vin ad libitum.

DERFOR er tilmelding nødvendig.
Mail din tilmelding til: chr.chr@bbsyd.dk – kasserer, Christian Andresen.

Bestyrelsen kommer rundt i Sæd, Ubjerg og omegn de næste 2-3 uger og tegner fornyet medlemskab for 2020.
Medlemskab koster 50 kr pr person og 75 kr for en husstand.
For at deltage i generalforsamlingen og den gratis spisning, skal du have tegnet nyt medlemskab for 2020 inden den 17. marts.

Byens Torv

Når vi holder indvielse af Byens Torv på søndag den 20/10 kl 15.00 – 17.00, vil der være en masse aktiviteter, som du kan deltage i:
– Fodbold på multibanen
– Skak
– Petanque
– Krolf
– Stigegolf
Du kan også få et kig fra de nye stærehotellers runde vinduer på 1. sal.
Vil du spare aftensmaden, så er der lækre grillpølser fra ca. kl. 16 ved Bryghuset, hvor du også kan afprøve Sæd Skum Marsk Pils og Elke Christensens mosteri.
Vel mødt. Der er ingen tilmelding. Mød bare op!

Borgermøde søndag den 1. september kl. 16.00

Kære alle borgere i Sæd og Ubjerg

Bestyrelsen vil gerne give en status på Byens Torv og færdiggørelsen af denne.
Desuden en orientering om vindmølle-informationshytten.
Fælles udflugt
Mosteri og test af udstyr
Booking og kalender til stærehotellerne
Førstehjælpskursus

Vi indkalder til borgermøde søndag den 1. september kl. 16.00 i LADEN.
Hvis nogen vil tage en kage med ville det være skønt. Giv Hanne besked, hvis du vil tage kage med.
Bestyrelsen sørger for kaffe, vand og øl.

Vi håber at se mange jer.

  

HUSK
 
Arbejdsdag i Sæd på søndag den 5/5 kl 14 – 17.
Opgaver vi skal have klaret:
– Legepladsen – der skal beskæres grene, genplantning af efeu og ryddes op.
– ”Volden” på byens torv skal pyntes og tilplantes
– Bænke/Stærehoteller opsættes forskellige steder i området v/Sæd & Ubjerg
– Beplantning v/skamstøtten etableres med vinca bunddække
– Oprydning / Affaldsindsamling
 
Vi slutter af med fællesspisning fra kl 17 ved bryghuset.