Spring til indhold

Sæd-Ubjerg

Tæt på grænsen

Afgørelse fra planankenævnet om Byens Torv i Sæd

Der er kommet en afgørelse i sagen vedr. ‘Byens Torv’ i Sæd.

“Klagenævnet stadfæster landzonetilladelse og ophæver lokalplanafgørelsen, da de mener den er i overenstemmelse med lokalplan.”
Oversat til lokalt sprog betyder det, at den klage der blev indgivet i slutningen af juni måde er blevet afvist, og vi kan nu sætte processen igang med at opfylde de mange spændende projekter, som vi på 2 borgermøder i foråret 2018 blev enige om.
Alt i alt er der afsat ca. 900.000 kr til Byens Torv og stier. Pengene kommer fra Den Grønne Ordning, som er en del af pakken fra de 6 vindmøller.
Sammelagt skal vi have etableret:
– en gang- og cykelsti fra mølle 6 til Vindved Kanal,
– en informationshytte om vindenergi på vejen mod mølle 2,
og byens torv med:
– en multibane,
– en petanquebane,
– et skakspil,
– en krolfbane,
– 3 stærehoteller
– toilet/køkkenfaciliteter
– samt penge til bænke, et mosteri og æbletræer.
Lokalrådets bestyrelse vil i den kommende tid forhandle de sidste aftaler på plads med leverandørerne og køb af grunden. Vi vil løbende informere borgerne på facebook og på hjemmesiden.
Det bliver godt 🙂

Hilsen
Bestyrelsen for lokalrådet.

KLIK: –> NY4_Stærehotel_Situationsplan_1-500_2018050

Share on facebook
Del på Facebook

InfoLand nyheder

    Kommunal

  • Der er ingen indlæg

FACEBOOK