Kategoriarkiv: Ikke kategoriseret

Arbejdsdag og generalforsamling i Sæd-Ubjerg

Søndag den 20. juni Kl. 12.30 (3 timer)
Giv et nap med, så vi kan få byen til at se flot ud alle steder.
Arbejdsdag i Sæd-Ubjerg. Vi mødes på Byens Torv, hvor opgaverne fordeles. Medbring gerne trillebør og diverse haveredskaber.

Søndag den 20. juni Kl. 16.00 i LADEN.
Bestyrelsen indkalder til generalforsamling søndag den 20. juni kl. 16.00 i LADEN for medlemmer af lokalrådet. Efter generalforsamlingen kl. ca. 18.00 inviterer bestyrelsen på pizza, så du behøver ikke tænke på aftensmaden.

Dagsorden til generalforsamlingen:

 1. Valg af: – stemmetællere – dirigent – protokolfører
  2. Aflæggelse af Lokalrådets årsberetning
  3. Godkendelse af Lokalrådets beretning
  4. Forelæggelse af det reviderede regnskab
  5. Godkendelse af det reviderede regnskab
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Indkomne forslag
  8. Valg:
  Lars Thomsen (suppleant Margit Thomsen)
  Claus Haagensen (suppleant, Karl Ove Hansen)
  Revisor Irmgard Haagensen
  9. Eventuelt
  10. Godkendelse af protokol

Indkomne forslag til behandling ved generalforsamlingen skal være formanden, Hanne Frisk Hansen, i hænde mindst 8 dage før generalforsamlingen.
Medlemskab koster 50 kr pr person og 75 kr for en husstand.
For at deltage i generalforsamlingen og fællesspisningen, skal du have tegnet nyt medlemskab for 2020 inden den 20. juni.

Bestyrelsen kommer rundt i Sæd, Ubjerg og omegn de næste 2-3 uger og tegner fornyet medlemskab for 2021.

Foredrag med Svend Brodersen, Gram Slot

AFLYST pga. af Corona

Slotsforvalter, Svend Brodersen fortæller om hvad der fik ham til at købe Gram slot og udvikle det til det det er i dag. Svend Brodersen delte sit liv mellem lokalpolitik som viceborgmester i Kolding og landmandsliv. Så så han en avisannonce om at Gram Slot var til salg og besluttede sig for en ny tilværelse med endnu mere travlhed, men også et liv, hvor forretning og familieliv hænger bedre sammen. De sidste 8 år har Gram Slot være en gazellavirksomhed med vækstrater på over 30% om året. Hør Svend berette om hvordan man skaber vækst og udvikling i lokalområde.
Desuden vil Svend Brodersen fortælle bæredygtighed og Grams Slots udvikling af grønne løsninger.
Pris: 150 kr inkl kaffe og kage.
Billetter bestilles hos Hanne Frisk på mail: post@sovgodt8.dk
Grundet Covid-19 er der kun plads til 50 deltagere.
Først til mølle……

Generalforsamling den 30. august kl. 16.00

Generalforsamling den 30. august kl. 16.00 i LADEN

Bestyrelsen indkaldes til generalforsamling søndag den 30. august kl 16.00 i LADEN for medlemmer af lokalrådet.

Dagsorden:

1. Valg af: – stemmetællere – dirigent – protokolfører
2. Aflæggelse af Lokalrådets årsberetning
3. Godkendelse af Lokalrådets beretning
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab
5. Godkendelse af det reviderede regnskab
6. Fastsættelse af kontingent
7. Indkomne forslag
a.  Lån til Sæd-Ubjerg Tilflytterhus Aps
8. Valg: Hanne Frisk (modtager genvalg)
Christian Andresen (modtager genvalg)
Debbie Lorenzen (ønsker ikke genvalg)
Revisor Uschi Jäger
9. Eventuelt
10. Godkendelse af protokol

Indkomne forslag til behandling ved generalforsamlingen skal være formanden, Hanne Frisk Hansen, i hænde mindst 8 dage før generalforsamlingen.
Medlemskab koster 50 kr pr person og 75 kr for en husstand.
For at deltage i generalforsamlingen, skal du have tegnet nyt medlemskab for 2020 inden den 22. august.

Generalforsamling den 17. marts kl. 19.00

AFLYST PGA CORONA

Bestyrelsen indkaldes til generalforsamling den tirsdag, 17. marts kl. 19.00 i LADEN for medlemmer af lokalrådet.

Dagsorden:

1. Valg af: – stemmetællere – dirigent – protokolfører
2. Aflæggelse af Lokalrådets årsberetning
3. Godkendelse af Lokalrådets beretning
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab
5. Godkendelse af det reviderede regnskab
6. Fastsættelse af kontingent
7. Indkomne forslag
8. Valg: Hanne Frisk (modtager genvalg)
Christian Andresen (modtager genvalg)
Debbie Lorenzen (ønsker ikke genvalg) Revisor Uschi Jäger
9. Eventuelt
10. Godkendelse af protokol

Indkomne forslag til behandling ved generalforsamlingen skal være formanden, Hanne Frisk Hansen, i hænde mindst 8 dage før generalforsamlingen.

Inden generalforsamlingen er der fællesspisning kl 17.30, hvor bestyrelsen inviterer til en 2-retters menu med ølbraiserede svinekæber med grønlangkåls salat og kartofler, samt chokoladekage med vaniljecreme.
Øl, vand, vin ad libitum.

DERFOR er tilmelding nødvendig.
Mail din tilmelding til: chr.chr@bbsyd.dk – kasserer, Christian Andresen.

Bestyrelsen kommer rundt i Sæd, Ubjerg og omegn de næste 2-3 uger og tegner fornyet medlemskab for 2020.
Medlemskab koster 50 kr pr person og 75 kr for en husstand.
For at deltage i generalforsamlingen og den gratis spisning, skal du have tegnet nyt medlemskab for 2020 inden den 17. marts.

Byens Torv

Når vi holder indvielse af Byens Torv på søndag den 20/10 kl 15.00 – 17.00, vil der være en masse aktiviteter, som du kan deltage i:
– Fodbold på multibanen
– Skak
– Petanque
– Krolf
– Stigegolf
Du kan også få et kig fra de nye stærehotellers runde vinduer på 1. sal.
Vil du spare aftensmaden, så er der lækre grillpølser fra ca. kl. 16 ved Bryghuset, hvor du også kan afprøve Sæd Skum Marsk Pils og Elke Christensens mosteri.
Vel mødt. Der er ingen tilmelding. Mød bare op!

Borgermøde søndag den 1. september kl. 16.00

Kære alle borgere i Sæd og Ubjerg

Bestyrelsen vil gerne give en status på Byens Torv og færdiggørelsen af denne.
Desuden en orientering om vindmølle-informationshytten.
Fælles udflugt
Mosteri og test af udstyr
Booking og kalender til stærehotellerne
Førstehjælpskursus

Vi indkalder til borgermøde søndag den 1. september kl. 16.00 i LADEN.
Hvis nogen vil tage en kage med ville det være skønt. Giv Hanne besked, hvis du vil tage kage med.
Bestyrelsen sørger for kaffe, vand og øl.

Vi håber at se mange jer.

  

HUSK
 
Arbejdsdag i Sæd på søndag den 5/5 kl 14 – 17.
Opgaver vi skal have klaret:
– Legepladsen – der skal beskæres grene, genplantning af efeu og ryddes op.
– ”Volden” på byens torv skal pyntes og tilplantes
– Bænke/Stærehoteller opsættes forskellige steder i området v/Sæd & Ubjerg
– Beplantning v/skamstøtten etableres med vinca bunddække
– Oprydning / Affaldsindsamling
 
Vi slutter af med fællesspisning fra kl 17 ved bryghuset.

Generalforsamling i Sæd-Ubjerg Lokalråd 2019

Generalforsamlingen afholdes onsdag den 20. marts kl. 19.00 i LADEN.

Vi håber på stor deltagelse og vil efter generalforsamlingen afholde et borgermøde om fremtiden i Sæd-Ubjerg. Opslag om dette kommer senere på både facebook og her på hjemmesiden.

Dagsorden for generalforsamlingen

§5

Stk. 1. Den ordinære generalforsamling afholdes efter følgende dagsorden.

 1. Valg af:

– stemmetællere.
– dirigent.
– protokolfører.

 1. Aflæggelse af Lokalrådets årsberetning.
 2. Godkendelse af Lokalrådets beretning.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Godkendelse af det reviderede regnskab.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg
 8. Eventuelt

– Lokalrådets medlemmer på valg.
Halvdelen er på valg i lige år og den anden halvdel i ulige år.
På valg i 2019 er:
– Næstformand, Lars Thomsen (ønsker genvalg)
– Bestyrelsesmedlem, Claus Haagensen (ønsker genvalg)

– Revisor. Uschi (ønsker genvalg)

Vedtægterne kan ses HER