Foredrag om jagt

Hertugræve og køkkenharer

Jejsing Borgerforening og Sæd-Ubjerg Lokalråd næste foredragsarrangementer finder sted torsdag, den 15. marts kl. 19.30 – 21.30 i  LADEN i Sæd.

Jagten før Genforeningen

Hans Kristensen har netop udgivet bogen ”Hertugræve og køkkenharer” om jagten i Sønderjylland før Genforeningen. I dette foredrag besøger vi datidens sønderjyske jægere og ser på, hvordan jagten blev drevet og administreret på en måde, der gjorde Sønderjylland til et jagtligt forbillede for danske jægere – og som efter Genforeningen var med til at ændre hele den danske jagt.

Pris: 100,- kr inklusive
kaffe og kage

Generalforsamling

Generalforsamling i Lokalrådet den 21. marts kl. 19 i LADEN med efterfølgende borgermøde. Lokalrådet har modtaget 1,8 mill. kr af ECOPARTNER for opstilling af de 6 vindmøller mellem Sæd og Vindtved kanal. På borgermødet ønsker vi en første diskussion af, hvad der er af ønsker i lokalbefolkningen til initiativer og udvikling af Sæd-Ubjerg.
Derfor mød op til både generalforsamlingen og borgermødet og få indflydelse på udviklingen. Husk at tegne medlemskab af Lokalrådet inden mødet. Det koster 75 kr for et par og 50 kr for enkeltpersoner. Du kan betale med mobilepay på:
26 72 38 81.
Husk at skrive navn(e) og gade.
Inden generalforsamlingen vises en sort/hvid film fra 1929 om Mismoskvost-festen i Sæd.
Vi glæder os til at se jer.

Stk. 1. Den ordinære generalforsamling afholdes efter følgende dagsorden.
1.
Valg af:
– stemmetællere.
– dirigent.
– protokolfører.
2. Aflæggelse af Lokalrådets årsberetning.
3. Godkendelse af Lokalrådets beretning.
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
5. Godkendelse af det reviderede regnskab.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Indkomne forslag.
8. Valg.
– Lokalrådets medlemmer på valg.
Halvdelen er på valg i lige år og den anden halvdel i ulige år.
– Revisor.
9. Eventuelt

Forslag til vedtægterne skal være formanden, Hanne Frisk Hansen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Vadehavet – natur i verdensklasse

John Frikke.
John har i rigtig mange år især haft fokus på Vadehavets fugleliv, men har i de senere år også beskæftiget sig med Vadehavet i bred forstand. Han er i dag ansat som projektkoordinator ved Nationalpark Vadehavet og er en erfaren naturformidler og meget dygtig fotograf.
 
John vil denne aften sætte ord og billeder på Vadehavets helt særlige karakterer og tegne et portræt af det helt særlige landskab og dets rige natur og fugleliv.
 
Tilmelding til:
 
Hans Guldager, Jejsing. Mobil: 2045 6036 eller guldager@bbsyd.dk og betal ved indgangen, eller tilmeld og betal via MobilePay: 17008,
eller tilmeld til Hanne Frisk, Sæd. Mobil: 5329 9640 eller post@sovgodt8.dk

Tomme huse i Tønder Kommune

Tre journaliststuderende har lavet en undersøgelse af “tomme huse i Tønder Kommune”. Denne journalistiske fortælling er blandt andet blevet til på baggrund af interviews med personer fra Sæd Lokalråd. Herudover har de interviewet kulturhistoriker, og tidligere museumsinspektør, Inger Lauridsen. De studerende har desuden benyttet historiske optegnelser, relevant statistisk materiale og rapporter fra nogle af landets førende forsknings – og analyseinstitutter. Fortællingen er derudover baseret på egne oplevelser og observationer fra et tre dage langt besøg til Tønder Kommune.
De studerende er: Nadja Dam, Frej Bramming og Kitte Fabricius

Læs deres oplæg HER


Foredrag med Hans Christian Schmidt

Hans Christian Schmidt

Jejsing Borgerforening og Sæd-Ubjerg Lokalråd fortsætter også i denne sæson samarbejdet i forbindelse foredrags- og debatarrangementer. Det første foredrag finder sted 16. november kl. 19.30 i  LADEN i Sæd,  hvor tidligere Transportminister Hans Christian Schmidt er aftenens foredragsholder. Her kan du få en god oplevelse med spændende og sjove fortællinger og sang. Hans Christian Schmidt fortæller anekdoter om sin tid i Folketinget. Hvad har været hans største succeser og hvilke fiaskoer har han oplevet som politiker? Han er en dygtig klaverspiller, så publikums sangstemmer vil blive smurt et par gange undervejs.

Det andet foredrag finder sted torsdag,11. januar kl. 19.30 i Jejsing Forsamlingshus,  hvor biolog John Frikke fra Nationalpark Vadehavet fortæller og viser billeder om:

’Vadehavet – natur i verdensklasse’

John Frigge.
John har i rigtig mange år især haft fokus på Vadehavets fugleliv, men har i de senere år også beskæftiget sig med Vadehavet i bred forstand. Han er i dag ansat som projektkoordinator ved Nationalpark Vadehavet og er en erfaren naturformidler. John vil denne aften sætte ord og billeder på Vadehavets helt særlige karakterer og tegne et portræt af det helt særlige landskab og dets rige natur og fugleliv.

Billetter kan købes hos:
Hanne Frisk, Sæd. Mobil: 5329 9640 eller mail: post@sovgodt8.dk
Hans Guldager, Jejsing. Tlf. 7473 4362 eller mail: guldager@bbsyd.dk

Mobilpay: 17008 (Skriv navn(e) i Bemærkningsfeltet)

 

 

Vi brygger øl lørdag, den 30. september

André Thorup, lokal ølentusiast og fotograf på JV er vores Brygmester, lørdag den 30/9 fra kl. 10 – ca. 15.
Vi skal brygger en ny øl: FANTAST SÆD-SKUM ENEBÆR DUBBEL.
Hvis du ønsker at deltage i ølbrygningen, er der bindende tilmelding til Hanne Frisk & Uwe Carstensen.
Mobil: 5329 9640
Der er plads til Max. 10 personer.
“Først til mølle”
Deltagerpris: 100 kr. Ved 10 deltagere får du 1/10 af ølproduktionen.


Menighedsmøde 2017

Menighedsrådet afholder det årlige menighedsmøde tirsdag den 19.9.2017 kl. 18.30 i graverbygningen, Søndersøvej 5

med følgende dagsorden:

  1. Beretning om rådets virksomhed i det forløbne år 2016
  2. planer og aktiviteter for fremtiden
  3. sidste års regnskab (2016)
  4. budget for indeværende år                                             

UDBJERG MENIGHEDSRÅD